Morgan Stanley

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETİ

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında emir iletimine aracılık faaliyeti sermaye piyasası araçlarına ilişkin müşteri emirlerinin yatırım kuruluşları tarafından; işlem aracılığı ve/veya portföy aracılığı faaliyeti izinlerine sahip bir yatırım kuruluşuna iletilmesini ve emirlerin sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılmasını ifade eder.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (“MSMD”)  emir iletimine aracılık faaliyetini aşağıdaki iki şekilde yürütecektir.

  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Şirket Politikası’na uygun olarak müşteri tanıma işlemleri tamamlanan müşterilerinden aldığı emirleri, MSMD tarafından Türkiye’de yerleşik bankalara iletilecektir. Bu faaliyet, şimdilik sadece Morgan Stanley International Plc (“MSIP”) için gerçekleştirilecektir, belki sonra diğer Morgan Stanley grup firmaları da eklenebilecektir.
  • MSMD, Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik kurumsal müşterilerinin emirlerini, Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmiş olan MSIP’ye iletecektir. 

Emir İletimine Aracılık hizmeti almak için hesap açılmadan önce müşterinin kimlik tespiti yapılır, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca müşterinin sınıflandırılması ve gerekirse uygunluk testi yapılır.  Bu aşamalar tamamlandıktan sonra müşteri ile MSMD ve MSIP arasında emir iletimine aracılık sözleşmeleri imzalanarak, hesap açılır. 

Müşterilere ait hesap ve işlemlerin lehine faaliyet gösterilen kuruluş (MSIP veya Türkiye’deki bankalar) nezdinde müşteri bazında izlenir.

Çerçeve sözleşmeler ile risk bildirimleri dahil lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluşa iletilen emirlere ilişkin belgeler ile kayıtların birer örneğinin MSMD nezdinde saklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca müşteriye yapılacak bildirimleri lehine faaliyet gösterilen kuruluş yapmakla yükümlüdür. Ancak müşterilerin talep etmesi halinde, hesapların açılması ve emirlerin iletilmesiyle sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgelerin MSMD tarafından da ibraz edilmesi zorunludur.