Morgan Stanley

SINIRLI SAKLAMA HİZMETİ

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (“MSMD”) işlem aracılığı faaliyet nedeniyle sınırlı saklama hizmeti için de SPK’dan izin almıştır. Sınırlı saklama hizmeti, işlem aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının ve bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin saklanması ile sınırlıdır.

Müşterinin sermaye piyasası işlemlerinden doğan menkul kıymet ve nakdi aracı kurumun kendi mal varlığından ayrı olarak müşteri adına açılmış hesaplarda izlenir.

MSMD, müşteriye ait sermaye piyasası araçlarına ilişkin müşteri bazında, nakitlere ilişkin olarak ise toplu bazda veya müşteri bazında; kendi nezdindeki hesap ve kayıtlar ile merkezi saklama kuruluşları ve/veya başka bir saklamaya yetkili kuruluş nezdindeki hesap ve kayıtlar arasında günlük olarak mutabakat sağlar.

MSMD, mutabakatlaşma sırasında herhangi bir uyumsuzluk çıkması durumunda uyumsuzluğu gidermek için derhal gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

MSMD, çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri, yetkili oldukları faaliyetler, işletme politikaları ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, muhasebe sistemlerinde hesap bazında izlemek kaydıyla, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilir.

Saklama hizmeti sunulan müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin olarak, MSMD ile müşteri arasında Müfettiş tarafından her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanır. Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.