Morgan Stanley

İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca işlem aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık faaliyetine ek olarak, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına Aracı Kurum tarafından,

  • Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
  • Portföy aracılığı ile yetkilendirilmiş bir kuruluşa,
  • Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa,

iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

Aracı Kurumumuz, müşteri emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir. Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.

Aracı Kurumumuz müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa müşterinin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. olarak aracılık faaliyetini sadece Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde Borçlanma Araçları Piyasası’nda gerçekleştirmekteyiz. Söz konusu piyasaya ve piyasada işlem gören borçlanma araçlarına ilişkin bilgiye, “Yasal Açıklamalar” kısmından ulaşabilirsiniz.