Morgan Stanley

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

Bireysel portföy yöneticiliği; kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Bireysel portföy yöneticiliği, müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin takip edilmesi ve müşterinin SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmetini kapsar.

Aracı Kurumumuz, bir müşteriye bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunmak üzere çerçeve sözleşmesi imzalamasından önce "yerindelik testi" uygulaması zorunludur. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının Aracı Kurumumuz tarafından değerlendirilmesidir. Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulacaktır.

Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulamaz. Bu durumda Aracı Kurumumuz müşteriye, söz konusu hizmetlerin kendisine verilemeyeceği konusunda yazılı bildirim yapmak zorundadır.

Müşterimiz yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Aracı Kurumumuz, belirli dönemler itibariyle söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.

Aracı Kurumumuzun müşterileri ile sunduğu faaliyete ilişkin yazılı bir çerçeve sözleşme imzalaması zorunludur. Çerçeve sözleşmede belirtilen bireysel portföy yöneticisinin, Aracı Kurumumuzdan ayrılması veya değiştirilmesi halinde, Aracı Kurum tarafından söz konusu durumun müşterilere en seri haberleşme aracı vasıtasıyla derhal bildirilmesi zorunludur. Müşteri, değişen bireysel portföy yöneticisini uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin yönetilen müşteri portföyleri Aracı kurumumuz tarafından saklanabileceği gibi müşterimiz talebi üzerine genel saklama hizmeti kapsamında yetkilendirilmiş başka bir yatırım kuruluşunda da saklanabilir.

Portföy hesabına yapılacak işlemlerde sözleşme uyarınca müşteriden önceden teyit alınması zorunluluğu varsa saklamaya yetkili kuruluş tarafından bu müşteriler için blokaj koyma imkanı getirilebilir.

Müşteri portföylerinde açık pozisyonların teminatsız kalması veya portföyün değerinin varsa karşılaştırma ölçütü ya da eşik değer dikkate alınarak hesaplanan tutarın altında kalması durumunda Aracı Kurumumuzun hesaplamanın yapıldığı gün itibariyle müşteriye bildirimde bulunması zorunludur.